A New Mind - A New Life


Tự kỷ và tăng năng động - A New Mind Clinic

 

Đối với trường hợp chữa trị tự kỷ và tăng năng động, trong quá trình điều trị Neurofeedback, bệnh nhân sẽ được đìều trị viên gắn 2 dây nối vào 2 điểm C4 va C6 trên đầu và 1 điểm C3 sau gáy. Tất cả hoạt động của dây thần kinh sẽ được chuyển thể thành dạng hình ảnh trong 1 video game để hỗ trợ cho việc chữa trị tự kỷ và tăng năng động. Trong quá trình điều trị, điều trị viên sẽ theo dõi những diễn biến của bệnh nhân.

Trường hợp chữa trị bệnh tự kỷ và tăng năng động cần ít nhất 30 buổi trị liệu (tuỳ trường hợp).
  • 1 buổi trị liệu:                         500,000 VND
  • 1 buổi đánh giá và tư vấn:       500,000 VND
  • 30 buổi trị liệu và đánh giá:     30,000,000 VND + thực phẩm Omega 3
 
  • Thanh toán hoàn tất: 28,000,000 VND + thực phẩm chức năng Omega 3+ 5 buổi đánh giá

Liên hệ để nhận tư vấn.