A New Mind - A New Life


Đau đầu kinh niên, rối loạn giấc ngủ và stress - A New Mind Clinic

Đối với trường hợp chữa trị đau đầu kinh niên, rối loạn giấc ngũ và stress, trong quá trình điều trị Neurofeedback, bệnh nhân sẽ được đìều trị viên gắn 2 dây nối vào 2 điểm B3 va C9 trên đầu và 2 điểm C1 và C7 sau gáy. Tất cả hoạt động của dây thần kinh sẽ được chuyển thể thành dạng hình ảnh trong 1 video game để hỗ trợ cho việc chữa trị đau đầu kinh niên, rối loạn giấc ngủ và stress. Trong quá trình điều trị, điều trị viên sẽ theo dõi những diễn biến của bệnh nhân.

Trừong hợp chữa trị đau đầu kinh niên, rối loạn giấc ngủ và stress cần 20 buổi điều trị (tuỳ trường hợp).
 
  • 1 buổi trị liệu:                         500,000 VND
  • 1 buổi đánh giá và tư vấn:       500,000 VND
  •  20 buổi trị liệu và đánh giá:    20,000,000 VND + thực phẩm Omega 3
 
  •  Thanh toán hoàn tất: 18,000,000 VND + thực phẩm chức năng Omega 3+ 5 buổi đánh giá